جرثقیل صنعتی

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.

جزئیات

محصولات جرثقیل آداک

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.

جزئیات

پروژه های جرثقیل آداک

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.

جزئیات

خدمات پس از فروش

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.

جزئیات

جرثقیل سقفی آداك

مشاوره – طراحی – ساخت وتولید انواع جرثقیلهای صنعتی - سقفی تك پل ودوپل – بازویی – ستونی – ستونی متحرك – منوریل – دروازه ای و نیم در وازه ای – ساخت جرثقیلهای خاص صنعتی - وارد كننده انواع جعبه چرخ و كلگی ساخت وتولید انواع راهبر طولی با روش نورد سرد – وردات مستقیم انواع بالا بر شناخته شده در بازار ایران از جمله دماگ و اشتال – كیتو – پودم بالكانكار – كولی – كنه كرین - اس وی اف آلمان و غیره مشاوره درزمینه لیفتراك وجرثقیل شامل انتخاب نوع وتیپ لیفتراك وجرثقیل تامین انواع لیفتراك...

اطلاعات بیشتر
تازه های آداک
جرثقیل های سقفی ودروازه ای پروژه لارسر
جرثقیل های سقفی ودروازه ای پروژه لارسر

جرثقیل های سقفی ودروازه ای پروژه لارسر

1395/09/20
جرثقیل بازویی پایه دار 2 تن
جرثقیل بازویی پایه دار 2 تن

جرثقیل بازویی پایه دار 2 تن پروژه فراورده های شیمیایی ساختمان

1395/09/15
جرثقیل سقفی 16 تن پروژه توانیر
جرثقیل سقفی 16 تن پروژه توانیر

جرثقیل سقفی 16 تن دوپل كالسكه دار با ارتفاع 30 متر ودهانه 41 متر پروژه توانیر

1395/09/05