ردیف شرح کالا ارتفاع بالابری مدل تعداد فال قیمت به ریال تصویر کالا
1 جرثقیل 1 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 6 متر CC-KGN1-H6-MH 2 130.000.000 ریال
2 جرثقیل 1 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 9 متر CC-KGN1-H9-MH 2 139.000.000 ریال
3 جرثقیل 2 تن چهارکاره آویز (مونوریل)دوسرعته 6 متر C-KGN2-H6-MH 2 145.000.000 ریال
4 جرثقیل 2 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 9 متر CC-KGN2-H9-MH 2 172.000.000 ریال
5 جرثقیل 2 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 12 متر CC-KGN2-H12-MH 2 184.000.000 ریال
6 جرثقیل 2 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 6 متر CC-KGN2-H6-MH 2 160.000.000 ریال
7 جرثقیل 3 تن چهارکاره آویز (مونوریل)دوسرعته 6 متر C-KGN3-H6-MH 2 160.000.000 ریال
8 جرثقیل 3 تن چهارکاره آویز (مونوریل)دوسرعته 9 متر C-KGN3-H9-MH 2 168.000.000 ریال
9 جرثقیل 3 تن چهارکاره آویز (مونوریل)دوسرعته 12 متر C-KGN3-H12-MH 2 186.000.000 ریال
10 جرثقیل 3 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 6 متر CC-KGN3-H6-MH 2 176.000.000 ریال
11 جرثقیل 3 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 9 متر CC-KGN3-H9-MH 2 186.000.000 ریال
12 جرثقیل 5 تن چهارکاره آویز (منوریل)دوسرعته 6 متر C-KGN5-H6-MH 2 209.000.000 ریال
13 جرثقیل 5 تن چهارکاره آویز (منوریل)دوسرعته 9 متر C-KGN5-H9-MH 2 219.000.000 ریال
14 جرثقیل 5 تن چهارکاره آویز (منوریل)دوسرعته 12 متر C-KGN5-H12-MH 2 225.000.000 ریال
15 جرثقیل 5 تن چهارکاره آویز (منوریل)تمام دوسرعته 9 متر CC-KGN5-H9-MH 2 241.000.000 ریال
16 جرثقیل 5 تن چهارکاره آویز (منوریل)تمام دوسرعته 12 متر CC-KGN5-H12-MH 2 248.000.000 ریال
17 جرثقیل 7.5 تن چهارکاره آویز (منوریل)تمام دوسرعته 12 متر CC-KGN7.5-H12-MH 4 292.000.000 ریال
18 جرثقیل 7.5 تن چهارکاره کالسکه دار(دوپل)تمام دوسرعته 12 متر CC-KGD7.5-H12-MH 4 317.000.000 ریال
19 جرثقیل 10 تن چهارکاره آویز (منوریل)دوسرعته 12 متر C-KGN10-H12-MH 4 372.000.000 ریال
20 جرثقیل 10 تن چهارکاره آویز (منوریل)تمام دوسرعته 12 متر CC-KGN10-H12-MH 4 408.000.000 ریال
21 جرثقیل 10 تن چهارکاره کالسکه دار(دوپل)تمام دوسرعته 12 متر CC-KGD10-H12-MH 4 408.000.000 ریال
22 جرثقیل 15 تن چهارکاره کالسکه دار(دوپل)تمام دوسرعته 12 متر CC-KGD15-H12-MH 4 557.000.000 ریال
23 جرثقیل 20 تن چهارکاره کالسکه دار(دوپل)تمام دوسرعته 12 متر CC-KGD20-H12-MH 4 625.000.000 ریال
24 جرثقیل 30 تن چهارکاره کالسکه دار(دوپل)تمام دوسرعته 12 متر CC-KGD30-H12-MH 6 864.000.000 ریال


مشاهده کنید که بالابرهای سیم بکسلی  وزنجیری برقی BSA crane ارائه شده توسط بنیان صنعت آداک چه کاری می تواند برای شما انجام دهد . اگر به دنبال بالاترین انعطاف پذیری هستید ، BSA crane راه حل شماست .

توضیحات بیشتر:

لازم به ذکر است جهت هر نوع سوال و یا نیاز به مشاوره همواره کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشند . هرگونه سوال ویا مشاوره درخواستی خود را می توانید در سامانه پیامكی شركت با شماره 3000754659 ارسال ودر اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایید.

مشاهده کنید که بالابرهای سیم بکسلی  وزنجیری برقی BSA crane ارائه شده توسط بنیان صنعت آداک چه کاری می تواند برای شما انجام دهد . اگر به دنبال بالاترین انعطاف پذیری هستید ، BSA crane راه حل شماست .