ردیف شرح کالا قطر شفت خروجی دور خروجی قیمت به ریال تصویر کالا
1 موتور گیربكس 0.37 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 30 ملی متر 44 دور 15.000.000 ریال
2 موتور گیربكس 0.55 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 30 ملی متر 31 دور 16.000.000 ریال
3 موتور گیربكس 0.55 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 30 ملی متر 42 دور 16.000.000 ریال
4 موتور گیربكس 0.55 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 30 ملی متر 44 دور 0.000.000 ریال
5 موتور گیربكس 0.55 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 30 ملی متر 44 دور 16.000.000 ریال
6 موتور گیربكس 0.75 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 30 ملی متر 31 دور 17.300.000 ریال
7 موتور گیربكس 0.75 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 30 ملی متر 41 دور 00.000.000 ریال
8 موتور گیربكس 0.75 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 30 ملی متر 44 دور 17.300.000 ریال
9 موتور گیربكس 0.75 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 30 ملی متر 40 دور 00.000.000 ریال
10 موتور گیربكس 1.1 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 30 ملی متر 37 دور 18.100.000 ریال
11 موتور گیربكس 1.1 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 35 ملی متر 38 دور 21.200.000 ریال
12 موتور گیربكس 1.5 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 40 ملی متر 31 دور 25.700.000 ریال
13 موتور گیربكس 2.2 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 50 ملی متر 30 دور 37.400.000 ریال
14 موتور گیربكس 2.2 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 40 ملی متر 40 دور 27.200.000 ریال
15 موتور گیربكس 3 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 60 ملی متر 60 دور 49.900.000 ریال
16 موتور گیربكس 3 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 50 ملی متر 50 دور 40.000.000 ریال
17 موتور گیربكس 3 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 40 ملی متر 40 دور 31.700.000 ریال
18 موتور گیربكس 4 كیلو وات از نوع آویز هالوشافت مخصوص جرثقیل سقفی 60 ملی متر 60 دور 54.000.000 ریال

 

انواع موتور گیربكس طولی وعرضی جرثقیل مارك ایلماز تركیه از نوع آویز ترمز فابریك استاندارد مخصوص جرثقیل های سقفی و دروازه ای
مشاهده کنید که بالابرهای سیم بکسلی  وزنجیری برقی BSA crane ارائه شده توسط بنیان صنعت آداک چه کاری می تواند برای شما انجام دهد . اگر به دنبال بالاترین انعطاف پذیری هستید ، BSA crane راه حل شماست .

توضیحات بیشتر:

لازم به ذکر است جهت هر نوع سوال و یا نیاز به مشاوره همواره کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشند . هرگونه سوال ویا مشاوره درخواستی خود را می توانید در سامانه پیامكی شركت با شماره 3000754659 ارسال ودر اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایید.

مشاهده کنید که بالابرهای سیم بکسلی  وزنجیری برقی BSA crane ارائه شده توسط بنیان صنعت آداک چه کاری می تواند برای شما انجام دهد . اگر به دنبال بالاترین انعطاف پذیری هستید ، BSA crane راه حل شماست .