گالری تصاویر وفیلم جرثقیل سقفی آداك

كلیپ تست جرثقیل دروازه ای پروژه ول دریل انرژی كیش

 
جرثقیل سقفی پروژه رادوكابل شمال