ردیف شرح کالا ارتفاع بالابری مدل تعداد فال قیمت به ریال تصویر کالا
1 جرثقیل 2 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تك سرعته 10 متر MT 310 2 100.000.000 ریال
2 جرثقیل 2 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 10 متر MT 310 2 116.000.000 ریال
3 جرثقیل 3.2 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تك سرعته 10 متر MT 316 2 119.000.000 ریال
4 جرثقیل 3.2 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 10 متر MT 316 2 142.000.000 ریال
5 جرثقیل 3.2 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 14 متر MT 316 2 147.000.000 ریال
6 جرثقیل 3.2 تن چهارکاره آویز (لوهدروم)تمام دوسرعته 10 متر MT 316 2 164.000.000 ریال
7 جرثقیل 5 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تك سرعته 10 متر MT 525 2 134.000.000 ریال
8 جرثقیل 5 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 10 متر MT 525 2 178.000.000 ریال
9 جرثقیل 5 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 14 متر MT 525 2 180.000.000 ریال
10 جرثقیل 5 تن چهارکاره آویز (لوهدروم)تمام دوسرعته 10 متر MT 525 2 228.000.000 ریال
11 جرثقیل 6.3 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 7 متر MT 316 4 162.000.000 ریال
12 جرثقیل 6.3 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 10 متر MT 316 4 174.000.000 ریال
13 جرثقیل 6.3 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 13 متر MT 316 4 185.000.000 ریال
14 جرثقیل 6.3 تن چهارکاره آویز (لوهدروم)تمام دوسرعته 10 متر MT 316 4 222.000.000 ریال
15 جرثقیل 6.3 تن دوکاره تمام دوسرعته 7 متر MT 316 4 117.000.000 ریال
16 جرثقیل 6.3 تن دوکاره تمام دوسرعته 10 متر MT 316 4 122.000.000 ریال
17 جرثقیل 6.3 تن دوکاره تمام دوسرعته 13 متر MT 316 4 126.000.000 ریال
18 جرثقیل 10 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تك سرعته 10 متر MT 525 4 186.000.000 ریال
19 جرثقیل 10 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 10 متر MT 525 4 218.000.000 ریال
20 جرثقیل 10 تن چهارکاره آویز (مونوریل)تمام دوسرعته 13 متر MT 525 4 226.000.000 ریال
21 جرثقیل 10 تن دوکاره تمام دوسرعته 10 متر MT 525 4 175.000.000 ریال
22 جرثقیل 10 تن دوکاره تمام دوسرعته 13 متر MT 525 4 557.000.000 ریال
23 جرثقیل 16 تن دوکاره تمام دوسرعته 9 متر MT 740 4 285.000.000 ریال
24 جرثقیل 16 تن دوکاره تمام دوسرعته 13 متر MT 740 4 300.000.000 ریال
25 جرثقیل 16 تن دوکاره تمام دوسرعته 16 متر MT 740 4 316.000.000 ریال
26 جرثقیل 25 تن دوکاره تمام دوسرعته 16 متر MT 963 4 464.000.000 ریال
27 جرثقیل 32 تن دوکاره تمام دوسرعته 16 متر MT 980 4 558.000.000 ریال
28 جرثقیل 50 تن دوکاره تمام دوسرعته 15 متر MT 1125 4 775.000.000 ریالمشاهده کنید که بالابرهای سیم بکسلی  وزنجیری برقی BSA crane ارائه شده توسط بنیان صنعت آداک چه کاری می تواند برای شما انجام دهد . اگر به دنبال بالاترین انعطاف پذیری هستید ، BSA crane راه حل شماست .

توضیحات بیشتر:

لازم به ذکر است جهت هر نوع سوال و یا نیاز به مشاوره همواره کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشند . هرگونه سوال ویا مشاوره درخواستی خود را می توانید در سامانه پیامكی شركت با شماره 3000754659 ارسال ودر اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایید.

مشاهده کنید که بالابرهای سیم بکسلی  وزنجیری برقی BSA crane ارائه شده توسط بنیان صنعت آداک چه کاری می تواند برای شما انجام دهد . اگر به دنبال بالاترین انعطاف پذیری هستید ، BSA crane راه حل شماست .