جرثقیل

جرثقیل سقفی آداک تولید کننده جرثقیل سقفی ، جرثقیل دروازه ای ،جرثقیل بازویی ، فروش جرثقیل ستونی وانواع جرثقیل خاص فروش جرثقیل سقفی صنعتی

  • فکس شرکت جرثقیل سقفی آداک تلفکس کارخانه: 56547092
  • تلفن تماس با جرثقیل سقفی آداک دفتر مرکزی: 55912396
  • تلفن دفتر مرکزی آداکفكس شركت: 55911933
پرداخت ناموفق بوده است